Adwokat Marta Stasiak - Kontakt
Zespół

» Kancelaria Adwokacka

Kancelaria Adwokacka oferuje kompleksową obsługę prawną, zarówno podmiotów gospodarczych, jak i osób fizycznych.

Świadczymy pomoc prawną w formie porad, opinii prawnych, przygotowywania pism procesowych, prowadzenia stałej obsługi firm, reprezentacji przed sądami, urzędami i innymi instytucjami – sądowego i pozasądowego rozstrzygania sporów, w drodze negocjacji i mediacji a także w postaci e-porad.

Kancelaria zapewnienia profesjonalną i terminowo realizowaną pomoc prawną, dostosowując model świadczonych usług do indywidualnych potrzeb Klienta, zachowując przy tym pełną poufność danych oraz powierzonych informacji, dotyczących prowadzonych spraw. Klienci mogą liczyć na wszechstronną i fachową obsługę na wysokim poziomie merytorycznym i etycznym.

Jednostkowe podejście do Klienta, rzetelność i skuteczność działania oraz wysokie kompetencje to atuty, które pozwalają na zaplanowanie odpowiedniej strategii działania, mającej na celu wypracowanie optymalnych w danej sytuacji rozwiązań, jak również zapewniają efektywną pomoc i poczucie bezpieczeństwa prawnego Naszym Klientom.

Celem zapewnienia profesjonalnej, wszechstronnej oraz kompleksowej pomocy prawnej Kancelaria współpracuje z pracownikami naukowymi uczelni wyższych, komornikami, rzeczoznawcami i notariuszami, jak również z adwokatami i radcami prawnymi na terenie całego kraju.

Opierając się na zdobytej wiedzy i doświadczeniu Kancelaria zapewnia rzetelną pomoc prawną, oferując przy tym ceny usług dostosowane do możliwości finansowych naszych Klientów.

Jest konsultantem redakcji ds. prawnych czasopisma prawniczego „Wiedza
Prawnicza”.

 

» Marta Stasiak

tel.: +48 506 585 025

e-mail: marta.stasiak@adwokatura.pl

Adwokat. Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

Specjalizuje się przede wszystkim w prawie cywilnym, rodzinnym, gospodarczym, administracyjnym, a także w sprawach karnych w zakresie m.in. wypadków komunikacyjnych.

Posiada doświadczenie w dochodzeniu roszczeń z zakresu odszkodowań, w tym komunikacyjnych, wypadków przy pracy oraz błędów w sztuce lekarskiej.

Zajmuje się obsługą prawną przedsiębiorców oraz klientów indywidualnych. 

Jest konsultantem redakcji ds. prawnych czasopisma prawniczego „Wiedza Prawnicza”.

 

» Robert Teler

tel.: +48 662 615 175

e-mail: robert.teler@adwokatura.pl

Absolwent kierunków prawo i administracja na Uniwersytecie Łódzkim Wydziale Prawa i Administracji. Prace magisterskie obronił w Katedrze Postępowania Cywilnego I oraz w Katedrze Postępowania Administracyjnego.

Ukończył również studia podyplomowe „Fundusze Unii Europejskiej” na Uniwersytecie Łódzkim. Aplikację adwokacką odbył przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi.

Specjalizuje się przede wszystkim w sprawach karnych, cywilnych, administracyjnych oraz gospodarczych. W praktyce zawodowej zajmuje się problematyką ruchu drogowego, w tym w zakresie wypadków drogowych oraz postępowań likwidacyjnych związanych z dochodzeniem roszczeń odszkodowawczych.

Członek Rady Naukowej czasopisma „Wiedza Prawnicza”.

Adwokat Robert Teler jest członkiem Izby Adwokackiej w Łodzi.