Wynagrodzenie

» Zlecenia doraźne

Opłaty za czynności adwokackie ustalane są każdorazowo indywidualnie z klientem, w zależności od rodzaju, etapu oraz stopnia skomplikowania sprawy.

W przypadku powierzenia Kancelarii sprawy do prowadzenia, wówczas pierwsza wizyta i wstępna porada prawna są bezpłatne.

 

» Umowa o obsługę stałą

Obejmuje świadczenie usług prawnych w sposób stały i ciągły w ramach obowiązującej umowy.

Efektywność i skuteczność pomocy prawnej jest niezmiernie wysoka, gdyż stała współpraca pozwala na lepsze i dokładniejsze zapoznanie się ze specyfiką działalności przedsiębiorcy, bądź przedsiębiorstwa, jak również zagadnień branżowych występujących w jego otoczeniu.

Zaletą tej formy współpracy jest stała gotowość do rozwiązywania wszelkich problemów prawnych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej Klienta.

Rozliczenie obsługi stałej następuje w okresach miesięcznych w zależności od stawki ryczałtowej.